', 'auto'); gaplusu('send', 'pageview'); } gaplus_track();

Zastrešenie lodžie

Strieška nad hornou lodžiou je súčasťou predsadenej konštrukcie lodžie a je v rovnakej pôdorysnej veľkosti vyrobená z polykarbonátu alebo bezpečnostného skla Connex.

Zastřešení lodžie
Zastřešení lodžie
Zastřešení lodžie