Volba rozměru balkonu

Volba rozměru je nejen závislá na Vašem přání, ale také na typu domu, kam se budou balkony instalovat.

Základní provedení

Standardní a nejmenší rozměr balkonu vyrábíme v šíři 2500 mm a hloubce 900 – 1250 mm.

V současnosti je mnohem větší zájem o balkony větších rozměrů, které vyrábíme v šíři 2500 – 4200 mm a hloubce 1250 – 1500 mm ve všech půdorysných variantách NORMAL, ARCUS, IDEAL.

Pro rozšíření betonové podesty

Zvětšení hloubky balkonu na původní betonovou podestu je možné až o 50 cm ve všech námi nabízených variantách půdorysných tvarů NORMAL, ARCUS, IDEAL.

Všechna řešení konzultujeme s Vámi, připravíme pro Vás nejvhodnější varianty provedení a to sanací původní podesty a montáží balkonu pro takto sanovanou podestu nebo navrhneme odřezání původní podesty a Vy si poté můžete vybrat jakýkoliv rozměr a provedení z naší nabídky závěsných balkonů.

Pro rozšíření betonové lodžie

Nabízíme Vám dvě možnosti řešení rozšíření. 1. Předsazenou balkonovou konstrukcí nebo 2. vloženou balkonovou konstrukcí.

1. Předsazená balkonová konstrukce před stávající lodžie

Zvětšení hloubky stávající lodžie až o 150 cm!!!

2. Vložená konstrukce po celé ploše stávající lodžie

Zvětšení hloubky stávající lodžie až o 70 cm!!!

Teď máte vybraný typ a rozměr a dalším krokem je výběr tvaru balkonu „JAKÝ TVAR?“