Certifikáty výrobku závesný balkón

V roku 2022 získala firma PEKSTRA Certifikát ISO 17065 certifikujúci: Proces zvárania pri výrobe oceľových stavebných konštrukcií, výroba zámočníckych výrobkov.

Strojárenský skúšobný ústav vydal v roku 2003 firme PEKSTRA Certifikát výrobku: Závesné balkóny.

V roku 2004 získala firma Certifikát systému akosti ISO 9001.

V roku 2008 vybavila výrobnú halu modernou technológiou na výrobu závesných oceľových balkónov.

V roku 2011 získala firma Certifikát Technického a skúšobného ústavu stavebného v Prahe o zavedení a používaní procesu zvárania, ktorý odpovedá ČSN EN ISO 3834-2 v rozsahu oceľové konštrukcie a zámočnícka výroba.

V rovnakom roku získala i ES certifikát systému riadenia výroby.

 

Vďaka tomu spĺňajú balkóny PEKSTRA a všetky výrobky firmy najprísnejšie požiadavky a kritéria.