Oceľové pivničné kóje

Oceľové pivničné kóje sú určené pre bytové a panelové domy, kde je viac bytových jednotiek. 


Veľká výhoda oceľových drôtených kójí oproti dreveným latkovým kójam je ich niekoľkonásobná životnosť a lepšie zabezpečenie. Sú vhodné i do veľmi vlhkého prostredia, kde neobmedzujú cirkuláciu vzduchu.

Zostava plechy

Pivničná kója je konštruovaná z oceľových rámov.

Do rámu je vsadená plechová výplň. Tieto jednotlivé rámy sú spájané zvarmi alebo skrutkami a kotvené do podlahy a stien pomocou oceľových kotiev.

Oceľové pivničné kóje
Oelové sklepní kóje sestava plechy
Oelové sklepní kóje sestava plechy
Oelové sklepní kóje sestava plechy

Zostava siete

Pivničná kója je konštruovaná z oceľových rámov. Do rámu je vsadená a zvarená drôtená výplň. Tieto jednotlivé rámy sú spájané zvarmi alebo skrutkami a kotvené do podlahy a stien pomocou oceľových kotiev.

Oelové sklepní kóje sestava sítě
Oelové sklepní kóje sestava sítě
Oelové sklepní kóje sestava sítě

Drevené výplne pivničných kójí

Oceľová zvislá konštrukcia. Kóje sú vyplnené drevenými profilmi s rozmermi 19 x 55 mm.