Oceľové pivničné kóje

Oceľové pivničné kóje sú určené pre bytové a panelové domy, kde je viac bytových jednotiek. 


Veľká výhoda oceľových drôtených kójí oproti dreveným latkovým kójam je ich niekoľkonásobná životnosť a lepšie zabezpečenie. Sú vhodné i do veľmi vlhkého prostredia, kde neobmedzujú cirkuláciu vzduchu.

Zostava plechy

Pivničná kója je konštruovaná z oceľových rámov. Do rámu je vsadená plechová výplň. Tieto jednotlivé rámy sú spájané zvarmi alebo skrutkami a kotvené do podlahy a stien pomocou oceľových kotiev.

Oelové sklepní kóje sestava plechy
Oelové sklepní kóje sestava plechy
Oelové sklepní kóje sestava plechy

Zostava siete

Pivničná kója je konštruovaná z oceľových rámov. Do rámu je vsadená a zvarená drôtená výplň. Tieto jednotlivé rámy sú spájané zvarmi alebo skrutkami a kotvené do podlahy a stien pomocou oceľových kotiev.

Oelové sklepní kóje sestava sítě
Oelové sklepní kóje sestava sítě
Oelové sklepní kóje sestava sítě

Aktuálny leták oceľových kójí