Oceľové lodžie

V posledných rokoch sú v Európe moderné oceľové lodžie, ktoré možno použiť na všetkých typoch panelových domov. 
My Vám ponúkame najhlbšie lodžie v Českej republike. Rozmer pre nás nepredstavuje žiadne obmedzenie, jediným obmedzením je Vaše želanie a statický posudok možného zaťaženia stavby. 


Bežne dodávame lodžie, ktoré majú 2 až 2,5 m hĺbky a šírku podľa Vášho želania. 

Oceľová lodžia
Oceľová lodžia
Oceľová lodžia

Hliníkové lodžie

Tieto lodžie sa skladajú z jednotlivých modulov, sú predsadené pred opravovaný objekt a môžeme ich (rovnako ako oceľové) dodať i tam, kde doposiaľ žiadne balkóny neboli.

Hliníkové lodžie môžeme realizovať na základe statického posudku až do výšky 6 poschodí bytového domu a v rozmeroch od 2,50 x 1,50 m až do 4,00 x 2,50 m. 

Hliníkové lodžie
Hliníkové lodžie
Hliníkové lodžie