Montáže

Firma Pekstra spol. s r.o. predstavuje modernú a progresívnu firmu a vďaka svojim skúsenostiam a realizovaným zákazkám po celej Českej republike a Slovensku môže spoločnosť svojim zákazníkom ponúknuť kvalitné služby v týchto oblastiach: 


1. projekt riešenia balkónov na bytovom dome 


2. poradenstvo a statické návrhy riešenia 

3. 
výroba balkónov a lodžií podľa požiadaviek, výberu a projektu 


Neváhajte! Garantujeme vysokú kvalitu podloženú dlhoročnými skúsenosťami. Samozrejme, výsledky našej odborne spôsobilej činnosti nie sú dané slovami, ale realizovanými zákazkami, dôkladnou certifikáciou kvality a spokojnosťou klientov s naším ponúkaným kompletným servisom dodávky balkónov i lodžií.

Montáže
Montáž
Montáž balkonu

Montáž balkónov v priestoroch s obmedzeným prístupom

Pri montáži našich balkónov v ťažko prístupných priestoroch napr. uzavretých vnútorných traktoch domov, využívame pavúčie minižeriavy UNIC.Tieto minižeriavy UNIC sú navrhnuté tak, aby umožnili prácu s objemnými bremenami v miestach, kam sa štandardný žeriav nedostane alebo jeho použitie by bolo príliš komplikované. V prevádzkovom režime minižeriav svojím vzhľadom pripomína oceľového pavúka z nejakého SCI-FI filmu, jeho teleskopické nohy však prinášajú mnoho výhod pri práci v členitom teréne, ktorý je často neodmysliteľnou súčasťou stavby pred dokončením. Minižeriav využívame pri montáži našich balkónov, kde je to potrebné. Minižeriavy sú vybavené vyspelým bezpečnostným zariadením, úsporným motorom, jednoduchým ovládaním, disponujú gumovými pásmi, ktorých prostredníctvom sa tak môžu bez obáv pohybovať po dlažbe obchodného centra, výstavnej haly, múzea a ďalších vnútorných priestorov. I vysoko položené poschodia pre nich sú hračkou. Vďaka superkompaktnej konštrukcii, minimálnym rozmerom a nízkej vlastnej hmotnosti je možné využiť minižeriav UNIC k montáži balkónov PEKSTRA na ťažko prístupných stanovištiach, predovšetkým v uzavretých domoch.

Montáž v omezeném přístupu
 Montáž v omezeném přístupu

Kotvenie oceľových balkónov

Návrh kotvenia každého balkóna vždy musí byť podložený statickým výpočtom. Musí zodpovedať zvolenému statickému schéme a musí rešpektovať súvislosti nadväzujúcich stavebných detailov.

Balkóny v súčasnosti osadzujeme prakticky na akýkoľvek dom. Máme za sebou mnoho úspešných realizácií so stovkami osadených balkónov a lodžií. Pozrite sa, aké spôsoby upevnenia ponúkame pre Váš dom.

Návrh kotvenia závisí od konkrétnej situácie a podmienkach, či balkóny iba vymieňame starý za nový, alebo sa zároveň dom zatepľuje či sa počíta so zateplením v budúcnosti.

V prípade výmeny balkóna a súčasnom zatepľovanie statik posúdi stav pôvodných závesných hákov, na ktorých viseli existujúce balkóny. Ak sú vyhovujúce, potom na tieto háky osadíme špeciálne predlžovacie konzoly. Po zateplení balkóny na tieto háky zavesíme.

Ak sú háky nevyhovujúce alebo sú nové balkóny väčších rozmerov, potom statik vypočíta a navrhne konkrétne riešenia, kde a ako je možné osadiť kotviaci systém.

Kotvení balkonu
Kotvení balkonu
Kotvení balkonu
Kotvení balkonu
Základné varianty kotvenia

Kotvenie bez medzery
Systém kotvenia je skrytý pod fasádou domu a konštrukciou balkóna.

Kotvenie stropnými ťahali
Kotvenie pomocou stropných tiahel je vhodný predovšetkým pre bytové domy, ktoré nemajú nosné ob- vodové murivo. Tiahla sa kotví do stropnej konštrukcie.

Kotvenie skrz obvodové murivo
Ak je navrhnutý tento systém kotvenia, potom systém vedie cez murivo do miestnosti. V miestnosti je namontovaná oceľová doska, ktorá je zapustená na úroveň okolitého muriva.

Kotvenie pomocou chemických kotiev
Tento variant je modernejší a v súčasnej dobe je stále viac obľúbená. Aplikujeme ju na betónový aj murovaný dom. Množstvo a priemer kotiev musí určiť statik.

Kotvenie medzi stropné nosnej konštrukcie
Vhodné pre budovy, ktoré nemajú nosné murivo.

Prípravu, kotvenie a následnú montáž naši technici vykonávajú bez nutnosti lešenia pomocou horolezeckej techniky.

Povrch kovovej konštrukcie balkóna je opatrený žiarovým zinkom. Žiarové zinkovanie má prednosti, ktoré inými protikoróznymi ochranami nemožno dosiahnuť ani približne. Z týchto dôvodov je veľmi cenené pre spracovateľov ocelí, tak i pre zákazníkov.

Podlaha balkóna je 4mm oceľový plech. Vodorovná doska podlahy balkóna je spevnená na spodnom líci výstuhami.

Nosná konštrukcia balkóna je tvorená bočným rámom v tvare štvorca, ktorý je privarený k podlahovej doske. Bočný rám je uhlopriečne preťatý nosným oceľovým úchytným tiahlom. Smer uhlopriečneho uchytenia je od prednej spodnej časti bočného rámu smerom k hornej zadnej časti. Na konci je nosné úchytné tiahlo so závesným okom. Obidva bočné rámy sú v prednej časti dvojmo spojené nosníkmi. Horná časť balkóna je osadená zábradlím. V zadnej spodnej časti balkóna sú privarené otočné dorazy.

Zábradlí výplň hladká
Konstrukce balkonu
Konstrukce balkonu
Výhody žiarového zinkovania

DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ Žiarové zinkovanie predstavuje extrémne dlhodobú protikoróznu ochranu. Za normálnych podmienok ochráni pred koróziou dlhšie než 40 rokov.

SPOĽAHLIVOSŤ Zinkový povlak, ktorý bol prevedený podľa ČSN EN ISO 1461, poskytuje spoľahlivú protikoróznu ochranu. Táto norma jednoznačne stanoví požiadavky na povlaky vytvorené žiarovým pozinkovaním a definuje skúšky ich vlastností.

ODOLNOSŤ Povlak vytvorený žiarovým zinkovaním sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami. Kovový povlak, ktorý je so základnou oceľou spojený zliatinovou , je odolný proti poškodeniu pri transportu, montáži a prevádzke. Takýchto vlastností nemožno dosiahnuť prakticky iným spôsobom.

BEZ DODATOČNÉHO OŠETROVANIA Produkty ošetrené proti korózii žiarovým zinkovaním nevyžadujú žiadnu dodatočnú starostlivosť, preto je táto technológia využívaná k výhodným dlhodobým ochranným systémom.

OPTIMÁLNA V DUTINÁCH A NA HRANÁCH S aplikáciou konvenčnej protikoróznej ochrany sú spojené predovšetkým problémy na hranách a v rohoch, pretože tu je ochranná vrstva príliš tenká. Tieto zóny nepredstavujú žiadny problém pre žiarové zinkovania, pretože povlak na hranách, v rohoch, v kútoch a v dutinách má stále rovnakú kvalitu.

ĽAHKÁ KONTROLA Zinkový povlak môže byť i laikom ľahko kontrolovaný. Oko neklame. Chyba sa dá ľahko rozpoznať, nedá sa prekryť. Ak sa javí zinkový povlak ako rovný a rovnomerný, tak takýto v skutočnosti aj je.

DOBRÝ VZHĽAD Kovový zinkový povlak zdôrazňuje charakter a vlastnosti ocele. Kovový vzhľad zostáva zachovaný práve tak, ako povrchová štruktúra. Vzhľad kovového povlaku zinku je prijateľný a vizuálne tvorí so základným kovom jednotu.

Čas montáže balkónov a lodžií

Montáž balkónov a lodžií je záležitosťou niekoľkých dní.

Našu rýchlu montáž realizujeme bez nutnosti lešenia za pomoci mobilných žeriavov. Je ale nutné, aby k domu bol prístup pre mobilný žeriav a jeho potrebný manipulační priestor. Žeriav musí balkón vyzdvihnúť do výšky, v ktorej bude osadený našimi špecialistami na výškové práce pomocou horolezeckej techniky.

Montáž balkóna sa realizuje z vonkajšej strany domu, v ojedinelých prípadoch potrebujeme prístup z vnútornej strany bytu.

Pri montážach balkónov, ktoré realizujeme po zateplení fasády, naši pracovníci používajú rukavice i návleky na topánky a špeciálne nádobky na chytanie vyvŕtaného muriva. Naša montáž neznečistí novú fasádu, vždy iba zavesíme balkóny.

Na záver montáže balkóna na stenu domu je dilatačný spoj medzi balkónom a existujúcim murivom prekrytý špeciálnou prechodovou lištou.

Montáž balkonů pomocí jeřábu
Montáž kotvícího systému
Montáž kotvícího systému

Odrezanie betónové podesty

Pokiaľ máte nevyhovujúcu betónovú podestu, ponúkame Vám jej profesionálne odrezanie.

Nie je problémom pripraviť vstup pre balkónové dvere na mieste, kde doposiaľ neboli.

S našou technikou vyrežeme akýkoľvek otvor či odrežeme starú betónovú podestu.

Diamantový kotúč benzínovej rozbrusovacej píly v rukách našich špecialistov zaručuje rovný a čistý rez i v betóne s oceľovými armatúrami a z extrémne tvrdými prísadami.

Postup odrezanie podesty

  1. Dôjde k upevneniu podesty balkóna k žeriavu pomocou oceľových lán a k bezpečnému zaisteniu pracovníkov

    2 Pracovníci balkón odrežú a dôjde k jeho zneseniu pomocou žeriava do pristaveného kontejnera k jeho likvidácii

    3 Dĺžka trvania odrezania je 2 – 3 hodiny v závislosti od veľkosti podesty

Odřezání podesty
Odřezání podesty