Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti KACZER s.r.o., Stred 421, 023 54 Turzovka, IČ: 31643221, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala osobné údaje, ktoré nám sami zveríte.

Rešpektujeme právo osôb na ochranu osobných údajov, preto zhromažďujeme iba informácie slúžiace konkrétnym účelom.

Aké údaje zhromažďujeme a prečo?

Vyplnený kontaktný formulár a otázky
meno a priezvisko
e-mail
telefónne číslo
potrebujeme k zaisteniu odpovede na Vami odoslaný kontaktný formulár a otázku. Prípadne si telefonicky spresniť a doplniť informácie v otázke vo formulári.

Vedenie účtovníctva

Pokiaľ si objednáte niektorý produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme Vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Priamy marketing prostredníctvom e-mailu

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií a newsletterov.

Zo zasielania newsletterov a obchodných informácií sa môžete kedykoľvek odhlásiť tlačidlom “odhlásiť sa” v päte každého nášho e-mailu.

Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Pokiaľ navštívite náš web, prostredníctvom súborov cookies je sledovaný a do prehliadača sú odosielané informácie. Pokiaľ si toto neželáte, môžete si vypnúť cookies v prehliadači alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať Vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Na našich webových stránkach používame modul plug-in sociálnej siete Facebook.
Tento modul plug-in je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Prevádzkovateľom stránky facebook.com je spoločnosť Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tento plug-in je označený logom Facebook. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke facebook.com.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu balkony@kaczer.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Správcu.

Poskytovanie osobných údajov 3. stranám
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ softwaru, hostingu, serverových služieb a analytických nástrojov
– Google Analytics – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja.

Berte, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

vziať svoj súhlas kedykoľvek späť,
požadovať od nás informácie, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame,
požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosíme, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: gdpr@pekstra.cz

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018.

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov bude aktuálne znenie týchto zásad uvedené na tejto stránke, kam sa môžete kedykoľvek pozrieť a prečítať si aktuálne znenie našich zásad spracovania osobných údajov.