Zúčastnili sme sa XIII. medzinárodnej konferencie Komplexná obnova bytových domov 2019.

Konferencia bola v dňoch 20.-22.11.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Osem odborných sekcií s diskusiou po každej z nich a samostatná panelová diskusia k legislatíve a skúseností z praxe.